Відбулася нарада заступників директорів

14 березня 2019 року у Волохово-Ярському НВК відбувся семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи за темою: «В. Сухомлинський – 100 років історії. Проблеми удосконалення уроку у педагогічній спадщині В. Сухомлинського й практиці роботи сучасного закладу освіти».

Учасники семінару навчалися в минулого, щоб розуміти майбутнє. Заступник директора з навчально-виховної роботи Л. Мураховська ознайомила присутніх з основними ідеями педагогічної спадщини В. Сухомлинського, які є актуальними і важливими і сьогодні.

Під час квесту «Великий гуманіст і Нова українська школа» учасники семінару активно знаходили актуальні і на сьогодні поради великого педагога та проводили паралелі між концептуальними засадами реформування освіти. Заступники директорів ознайомилися з технологіями проведення квестів та сторітелінгу.

В аналітичній частині семінару: «Урок сьогодні, завтра» учасники семінару створювали педагогічний дизайн уроку сучасного та майбутнього,  враховуючи характеристику покоління Z. Діти покоління Z можуть миттєво отримувати інформацію з будь-якої частини світу, тому вчитель для них є мудрий провідник в опалі знань.

Заступники директорів констатували, що в цифрову епоху відбувається перехід до моделі освітнього процесу, який поєднує можливості традиційної та електронної форм навчання. Будь-якими методами важливо мотивувати учнів, давати їм творчі завдання, максимального цікаві для них, вчити ініціативі та самостійності,  щоб вони могли успішно співіснувати в глобалізованому та інформатизованому соціумі, бути щасливими людьми, вміти любити та дружити.

На відкритих уроках, які провели учителі Мурадян Т.І. (3-а клас) та Колісник Н.І. (10 клас) учасники семінару побачили систему поєднання ідей великого гуманіста В. Сухомлинського та сучасних підходів до навчання.

No Comments

Post A Comment