НАРАДА-СЕМІНАР ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12 червня 2019 року у відділі освіти Чугуївської районної державної адміністрації проведено нараду-семінар для керівників закладів дошкільної освіти, заступників директорів з навчально-виховної роботи навчально-виховних комплексів за темою:  «Аналіз роботи закладів дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році, завдання на літній оздоровчий період та 2019/2020 навчальний рік».

На нараді були розглянуті такі питання:

 1. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо функціонування закладів дошкільної освіти у літній оздоровчий період
 2. Створення умов для забезпечення якісної доступної дошкільної освіти в Харківській області
 3. Про результати впровадження освітньої програми «Впевнений старт»
 4. Пріоритетні напрями організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році
 5. Аналіз методичної роботи з педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році та завдання з підготовки   до 2019/2020 навчального року
 6. Електронна система реєстрації до закладів дошкільної освіти Харківської області
 7. Про облік дітей дошкільного віку
 8. Про надання звітної інформації

Під час наради-семінару найбільше запитань виникло при розгляданні питання щодо  санітарно-гігієнічних  вимог  функціонування закладів дошкільної освіти у літній оздоровчий період. Керівники закладів дошкільної освіти ділилися досвідом організації діяльності  закладу під час оздоровчої кампанії, звертали увагу на необхідність  виконання Санітарного регламенту.

Аналіз   стану роботи закладів дошкільної освіти району  у 2018/2019 навчальному році  засвідчив, що показники охоплення дітей дошкільною освітою нижчі, ніж обласні, тому в наступному навчальному році необхідно організувати роботу з охоплення дітей дошкільною освітою таким чином, щоб поліпшити ці показники.

У Чугуївському районі у двох закладах освітній процес організовано за  програмою «Впевнений старт» (Есхарівський і Кочетоцький ДНЗ).   Було з’ясовано, що результати впровадження освітньої програми «Впевнений старт» вимагають від педагогічних працівників району вирішення таких завдань:

 • Залучення тренерів-експертів до проведення районних методичних заходів з метою підготовки до роботи за програмою у 2019/2020 н.р.
 • Удосконалення компетентності педагогів з питань упровадження педагогіки партнерства, компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів
 • Аналізувати результативність засвоєння дітьми змісту програми «Впевнений старт», рівень сформованості життєвої компетентності старших дошкільників
 • Забезпечити взаємодію із закладами загальної середньої освіти з питань відстеження процесу адаптації першокласників до умов школи.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 2019/2020 н.р. мають певні  особливості освітнього процесу і спрямовані на «оновлення – доповнення (поглиблення, розвиток) – створення умов для опанування нового – допомога в налаштуванні на саморозвиток».

Освітній процес буде відбуватися за оновленими освітніми програмами.

Пріоритетні  напрями змісту освітніх програм:

 • роз’яснення необхідності й своєчасності інноваційних перетворень у системі освіти України, у дошкільній освіті (традиційні форми й методи навчання (у нашому випадку – інтерактивне навчальне заняття, активні форми навчальної взаємодії) + тренінгові форми й методи);
 • висвітлення провідних ідей Нової української школи (педагогіка партнерства, інклюзивна освіта, ключові компетентності, компоненти, що забезпечують успішність освітньої реформи) традиційні форми й методи навчання (у нашому випадку – інтерактивне навчальне заняття, активні форми навчальної взаємодії) + тренінгові форми й методи;
 • акценти на особистісний розвиток педагогів (мисленнєвий, культурний та ін.);
 • посилання психологічної складової;
 • ознайомлення з новими методиками, технологіями;
 • сприяння підвищенню готовності до реалізації педагогіки партнерства);
 • створювати умови для «творчої перспективи розвитку», для забезпечення неперервності освіти
 • Форми навчальної діяльності: залучення до навчально-дослідницької або навчально-пошукової діяльності.

Умови для саморозвитку:

 • участь у підготовці серії видань з актуальних питань дошкільної освіти;
 • участь (онлайн) у роботі Відкритого постійно діючого онлайн-семінару  «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини   2-х – 10-ти років в умовах реформування дошкільної та початкової освіти».

 Окреслено пріоритетні завдання з підготовки до 2019/2020 навчального року, завдання закладів дошкільної освіти щодо забезпечення якості освітнього процесу; надано  рекомендації щодо векторів організації освітньої діяльності ЗДО у  2019/2020 н.р., а саме: 

 • Ігрова діяльність як провідний вид діяльності дошкільників
 • Дошкільнятам − освіту для сталого розвитку
 • Безпека життєдіяльності дітей у закладах дошкільної освіти
 • Забезпечення якості освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами.

Учасники семінару ознайомились із  обов’язками модератора закладу дошкільної освіти щодо роботи з   електронною системою реєстрації до закладів дошкільної освіти Харківської області.

 

No Comments

Post A Comment