Атестація педагогічних працівників закладів освіти району

З метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання й виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці в закладах освіти району продовжуються заходи щодо атестації педагогічних працівників, які здійснюються відповідно до вимог Типового  положення про атестацію педагогічних працівників, затверд    женого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (зі змінами). 

Атестаційні комісії І рівня закладів освіти до 15 березня вивчають педагогічну діяльність педагогів, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, з предмета, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

No Comments

Post A Comment