Відбувся семінар вчителів-предметників

19.02.2020 року у Волохово-Ярському навчально-виховному комплексі відбувся семінар вчителів-предметників за темою: «Інтеграція ключових умінь ХХІ століття в навчальні предмети Нової української школи».

У світовому досвіді під сформованими компетентностями розуміють інтегрований результат освіти, який передбачає зміщення акцентів із накопичення знань, на вироблення та розвиток в учнів умінь, ставлень, цінностей. Зміст Нової української школи розроблено на основі компетентнісного підходу: не знання заради знань, а вміння їх застосовувати в реальному житті. На відкритих уроках фізики (Мураховська Л.А.), природознавства (Ладика І.М.) української мови (Альошина О.Й.) педагоги показали уміння об’єднувати в систему різні галузі та формувати в учнів цілісну картину світу. За допомогою різноманітних форм та методів на уроках вчителі розвивали вміння бачити взаємозв’язки між різними явищами природи, допомагали глибше розуміти теми завдяки їх дослідженню через різні погляди та підходи.

При підведенні підсумків семінару всі присутні відзначили систему якісної підготовки вчителів до уроків та зауважили, що  під час проведених інтегрованих уроків у школярів формувалася ініціативність, самостійність, комунікабельність, підвищувалась адаптивність учнів до реалій життя.

З метою соціалізації учнів, розвитку їх життєвих компетентностей навчання в школі має бути інтегрованим, бо інтеграція – це процес, який вирішує основні суперечності освіти між безмежністю знань й обмеженими людськими ресурсами.

No Comments

Post A Comment